bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0884 241 988, 0879 32 36 22
партньор на Alea Hotel & Suites

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за хотелски резервации

1. Тези общи условия се отнасят за всички резервации за хотел, направени в този уеб сайт.

2. Цялата персонална информация, която се въвежда в резервационната система, се използва само и единствено за нуждите на резервацията.

3. Направената от Вас резервация е валидна само след получаване на ваучер за хотелско настаняване на посочен от Вас email адрес.

4. След като бъде заплатена дадена резервация, тя е обвързваща. В сила влизат всички условия за промяна и анулация на резервацията. В случай, че агенцията не получи пълната сума за направената резервация до крайния срок за анулация без неустойка, агенцията има право да анулира резервацията.

5.1. Заплащането се извършва еднократно или разсрочено.

5.2. Ако извършвате резервация през последните 20 дни преди планираната дата на настаняване, при наличие на свободни места, следва да заплатите изцяло Вашата резервация незабавно.

5.3. В случаите, когато резервацията е със статус "non-refundable" (неустойката е 100% към момента на нейното потвърждение), е необходимо незабавно плащане на пълната стойност на резервацията.

6. Всички условия за заплащане и анулация на конкретна резервация са посочени в писмен вид в съответната заявка.

7. В случай, че клиентът не е извършил плащане или е нарушил сроковете за заплащане, агенцията има право без съгласието на клиента, да анулира резервацията. В този случай агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетения или неустойки.

8. В случаи на възникване на обстоятелства, възпрепятстващи агенцията да изпълни заявените услуги в посочените срокове по независещи от агенцията причини, тя може без съгласието на клиентите, без да носи отговорност за това, да направи следните промени, които клиентът приема, че не представляват значителна промяна в някоя от клаузите на договора:
- Да промени хотела, в който се настаняват клиентите с хотел от същата категория или по-висока, при същите условия на настаняване и при същия пансионат; В тези случаи агенцията не носи отговорност пред клиента и не дължи обезщетение или неустойки.
Ако поради независеща от агенцията причини направена резервация бъде анулирана, агенцията възстановява заплатената от клиента сума и не дължи допълнителни обезщетения за това.

9. В случаите, в които резервацията е със статус "с потвърждение", е необходимо допълнително потвърждение от страна на агенцията за наличието на свободни места. Клиентът се задължава да спази посочените в т. 5 и т. 6. срокове на плащане. плащане.

10. Всяка анулация на конкретна резервация трябва да бъде направена в писмен вид в офиса, където е заплатена резервацията или чрез подаване на заявка за на email адреса на на агенцията. Задължително условие е съобщаването на номера на резервацията.

11. Крайната цена на резервацията се отнася за избраните от Вас брой, видове стаи, посочения период на настаняване и като правило не включва местни такси. Тези такси се заплащат от клиентите на рецепцията на хотела. Пансионатът на хранене е посочен за всяка конкретна резервация. Там, където в цената има включена закуска, обяд или вечеря е упоменато изрично. В случай, че има възможност да се заяви хранене срещу допълнително заплащане, това е посочено в самата заявка за резервация.

12. При желание за настаняване в стая с три легла, туристите следва да имат предвид, че третото легло в повечето хотели и средства за настаняване представлява сгъваемо легло, разтегателен диван или походно легло /т.е. не е редовно легло/. Добавянето на допълнително легло намалява пространството в стаята и създава неудобство и за тримата туристи. Не се препоръчва настаняване на други туристи на допълнително легло, освен деца до 12 години.

13. Всички специални изисквания към хотела се потвърждават от хотела на място, при възможност. Ако тези допълнителни предпочитания изискват допълнително плащане, то следва да бъде направено на място, при настаняването.

14. За деца до 12 г. се прилагат специални отстъпки. За да ползвате тези отстъпки е необходимо при резервацията да посочите възрастта на детето към датата на напускане на хотела. В случай, че информацията е некоректна, клиентът заплаща разликата до пълната стойност на резервацията.

15. За деца под 18 г., пътуващи в чужбина сами или с единия от родителите, е необходима нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с посочен телефон на нотариуса. Оригиналната декларация и копие следва да се носят от туристите по време на пътуването. При неизпълнение на тези условия, агенцията не носи отговорност и всички неудобства и щети, породени от това, са за сметка на потърпевшите.

16. Категорията на хотелите е определена според законодателните особености на съответната държава. Информацията за удобствата и услугите, които предлага всеки хотел, е осигурена от самите хотели към датата на включването им в резервационната система и агенцията не носи отговорност при несъответстие с предварително обявената информация за тях.

17. Туристът следва да има предвид, че настаняването в хотелите като правило е след 14 ч. Освобождаването на стаите, след последната нощувка е до 11 ч. В случай, че предвиждате да се настаните в избрания от Вас хотел късно вечерта (след 22 ч.), следва да се свържете с хотела и лично да предупредите на рецепцията. Всички обявени часове са в местно за дестинацията време.

18. Агенцията не носи отговорност за проблеми, свързани с настаняване на домашни любимци, в случай че не са уточнени в писмен вид в хода на резервацията.

19. Агенцията не носи отговорност за загуба на ценни вещи, пари и документи, оставени в стаята на хотела.

20. Агенцията не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на услугата, при непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от страна на агенцията или нейните контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.

21. Агенцията не носи отговорност при неправилно попълване на бланката за резервация от страна на клиента. Неправилното попълване на името при пътуване в чужбина може да доведе до отказ на граничните власти да бъдете допуснати в съответната страна и отказ за настаняване.

22. Агенцията не носи отговорност, не обезщетява и не компенсира туристите, които са се отказали от ползването на услугата или на част от нея. Агенцията не възмездява и не компенсира туристите за разходи извън заплатената услуга.

23. Агенцията не носи отговорност пред туриста при неиздаване на виза, когато това се изисква. При представяне на редовни документи и отказ на виза на туриста, не се възстановяват внесените суми. При отказ на виза поради представяне на непълни, неточни и неверни документи, предишни провинения на туриста в съответната страна, неспазване на сроковете за представяне на документите, както и при неявяване на интервю в консулски служби, където това се изисква, услугата се анулира и се удържат предвидените неустойки, посочени в т.5 и т.6.

24. Агенцията не носи отговорност за действия на гранични и митнически служби, авиокомпании, автобусни и железопътни превозвачи и не обезщетява клиентите, независимо от това, че поради тези действия те са пропуснали част от услугата или дори цялата услуга.

25. При нанесени щети на ползваните хотели, конкретният извършител или извършители поема/поемат материална отговорност за щетата, включително на място, когато това се изиска от потърпевшия. Агенцията не поема разходи по тази процедура и не дължи компенсации и обезщетения, при евентуална промяна на графика и съдържанието на заявените услуги, включително и на туристи, които не са отговорни за щетата, но ползват услугата съвместно с отговорното за щетата лице.

26. Агенцията не поема разходи, свързани с консумацията на храни и напитки извън заплатения пансион, независимо дали те са поръчани или не от клиента.

27. При направена хотелска резервация може да бъде добавен индивидуален или групов трансфер срещу допълнително заплащане.
Трансфери, които не са ползвани по вина на клиента / авиокомпанията / автобусният или жп превозвач / фериботната компания и други доставчици на услуги не подлежат на компенсация, стойността им не се възстановява и не се явяват основание за претенции от негова страна.

28. При неточно изпълнение на услугата, КЛИЕНТЪТ се задължава да уведоми незабавно АГЕНЦИЯТА. Уведомяването трябва да се направи в писмена или друга форма, включително чрез електронна поща или друго техническо средство, което дава възможност то да бъде възпроизведено.

29. Клиентът има право в 14-дневен срок след ползване на услугата да направи рекламация относно предоставената услуга в писмена или устна форма в офиса, в който е заплатена резервацията или на email office@profitours.bg. Клиентът има право на компенсация до размера на първата нощувка. За рекламации на услуги, избрани на място, агенцията не носи отговорност. Рекламациите се разглеждат в срок до 14 (четиринадесет) дни след получаването им.

30. Пътуващият има право да прекрати едностранно Договора за хотелско настаняване с писмено уведомление до Туроператора без да дължи такса за прекратяването на Договора, ако към момента на изпълнението на туристическия пакет в мястото на дестинацията, или в непосредствена близост до него, настъпят извънредни и непреодолими обстоятелства, като война, терористични актове, земетресения, наводнения, други природни бедствия, епидемии от острозаразни болести или други подобни обстоятелства, които правят невъзможно безопасното пътуване до дестинацията, съответно правят невъзможен безопасния престой на мястото на дестинацията, съгласно договореното в Договора за туристически пакет. При прекратяване на Договора по тази точка Туроператорът се задължава да възстанови на Пътуващия заплатените от последния суми по Договора, като се приспаднат вече направените от Туроператора разходи за изпълнението на Договора към момента на получаване на уведомлението.

31. В случай на възникване на съдебен спор, той се разрешава от Арбитражен съд - София.

32. За неуредени и други въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон и останалото действащо законодателство на Република България.

Запознат съм с общите условия и ги приемам.

Alea Hotel & Suites - Остров Тасос, Скала Принос

Празници - Намаления и промоции

322лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
403лв
21-23 Сеп
на човек

22 септември 2024
All inclusive

14 резервации наскоро
1551лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1834лв
1-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

22 резервации наскоро
524лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
All inclusive

25 резервации наскоро
443лв
6-8 Сеп
на човек

6 септември 2024
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
4570лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5498лв
1-8 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2024
All inclusive

19 резервации наскоро

Alea Hotel & Suites е луксозен хотел с модерен и елегантен стил. Той е разположен до самия пясъчен плаж на площ от 35 000 m² и предлага релаксираща обстановка. Гостите откриват висок стандарт на обслужване в съчетание с приятелска и приятна атмосфера, което го прави идеален избор за една незабравима ваканция.

Местоположение на Alea Hotel & Suites, Остров Тасос

Alea Hotel & Suites се намира само на 1 км от пристанището на Скала Принос. Скала Принос е второто по големина пристанище на острова след пристанището на столицата Лименас, което свързва Тасос с Кавала.
Вляво от пристанището посетителите ще открият една от малкото останали ''корабостроителници'' в Гърция, която е напълно функционална. Малки и големи кораби, ежедневно получават поправка от опитните ръце на корабостроителите, за да могат да се върнат безопасно и сигурно в прегръдките на морските вълни. Продължавайки в ляво от пристанището по пешеходната пътека се достига до малка вечнозелена горичка, която сякаш е изникнала от морето. Горичката е със специално проектирани съоръжения - барбекю, детски кът и плаж награден със "Син флаг" от 2004 година. Плажът е с фин пясък, а в морето няма стръмни и големи дълбини, което го прави идеален за малки деца. На това място можете да се насладите на един от най-красивите залези на острова.
Остров Тасос е известен с красивите си плажове, гостоприемството, вкусното вино и чистия пчелен мед. Назад във времето о.Тасос е бил известен със златните мини и добива на мрамор. Гигантските мраморни фабрики, износители в цял свят ще ви удивят. И в наши дни можете да видите много археологически открития, които ще направят пътуването ви специално.
Благодарение на уникалната си природа, Тасос е известен още като "Изумруда на Егейско море". Традиционни планински села, останки от праисторически селища, реликти на древни и класически епохи, раннохристиянски базилики, стари църкви, храмове и десетки малки светилища правят Тасос една от най-важните туристически дестинации в Гърция.

разстояние до плажа: 160m
разстояние до центъра: 800м

Адрес: Скала Принос , Гърция

Удобства в Alea Hotel & Suites

Alea Hotel & Suites разполага с професионален многоезичен екип от аниматори за дневни занимания (аеробика, аква-аеробика, плажен волейбол, плажен футбол, водна топка, стрелба с лък, тенис на маса, популярни игри, дартс и т.н.) - 6 пъти седмично. Вечери с жива музика с фолклорна програма веднъж седмично, парти вечер с DJ и други интерактивни дейности 6 пъти седмично.
Хотелски услуги:
- 24 часа рецепция
- Асансьори
- Доктор на повикване
- Пране и химическо чистене (срещу допълнително заплащане)
- Безплатен паркинг
- Детегледачка при поискване (срещу допълнително заплащане)
- Мини маркет
- Конферентна зала
- Игрална зала
- ТВ кът
- Wi-Fi (с доплащане)
- Бебешко креватче (безплатно)

Стаи и настаняване в Alea Hotel & Suites

Удобствата на всички помещения включват: 2 отделни легла или спалня (при поискване), самостоятелен санитарен възел с вана и / или душ-кабина, LCD телевизор със сателитна телевизия с DVD (безплатно), сешоар, телефон с директно международно избиране, индивидуално контролиран климатик / отопление (без заплащане), частен сейф (безплатно), мини хладилник (безплатно), балкон или тераса. Избор за хранене в три различни ресторанта (както за полупансион, така и за ол инклузив) и неограничен достъп до Wi-Fi интернет за гостите в Executive Deluxe Suite и Junior suite със собствен басейн. Джакузи е на разположение в едната баня на Junior suite със собствен басейн апартаментите.

Хранене, ресторанти и барове в Alea Hotel & Suites

Основен ресторант: бюфет с шоу кукинг, разнообразни специални тематични вечери и гръцка вечер, барбекю, обяд на шведска маса, грил.
Плажна таверна (отворена 6 дни седмично): гръцка кухня с голям избор от предястия, основни ястия, рибни ястия, скара и десерти.
А-ла-карт ресторант (отворен 6 дни в седмично): Насладете се на "Haute Cuisine" с невероятна гледка към Егейско море.
Основен Бар (коктейл бар) с тераса (отворен 18:00-01:30);
Плажен Бар (отворен 10:00-18:00 и 21:00-24:00);
Бар на Басейна (отворен 11:00-19:00).
Aeolos Бар (в основната сграда) отворен всеки ден от 18:00 до 01:00 часа

Почивка и забавления в Alea Hotel & Suites

Свободно време и Спорт:
- Два външни басейна (единият с джакузи зона);
- Шезлонги и чадъри, край басейна (безплатно);
- Шезлонги и чадъри на плажа (безплатно);
- Плажни кърпи (безплатно, срещу депозит);
- Закрит отопляем басейн (Май и Октомври) с отделен басейн с джакузи (срещу допълнително заплащане);
- Напълно оборудван фитнес център (безплатно);
- Спа център със сауна, турска баня, антистрес и релаксиращи процедури, масажи, масаж с вулканични камъни, салон за красота: маникюр, педикюр, кола маска, ароматерапия, шоколадова терапия и много други (с доплащане);
- Тенис на маса;
- Плажен волейбол;
- Плажен футбол;
- Стрелба с лък;
- Игрална зала;
- Аеробика и аква-аеробика (безплатно);
- Водни спортове на плажа - кану, водни колела, джет-ски, водни ски, банан, наем на лодки, круизи и много други (с доплащане).

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

929лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
727лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1209лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1411лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1333лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1049лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
744лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
582лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1372лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1736лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1211лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1534лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
888лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1131лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
558лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
436лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1937лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1533лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2823лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2418лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2258лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1935лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1129лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
967лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
725лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
847лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1451лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1694лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2540лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2176лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1693лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1976лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1310лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1108лв
2-7 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1693лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1976лв
10-17 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
3043лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2527лв
30.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
6605лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5796лв
15-20 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1330лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1572лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
967лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1129лв
19-23 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
8355лв
31.08-07.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
7222лв
31.08-07.09
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5753лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6813лв
20-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1411лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1209лв
19-24 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2357лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2762лв
25.08-04.09
на човек

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5498лв
5223лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
4570лв
4342лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
2159лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1795лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
967лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1129лв
17-21 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
6413лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
5407лв
26.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1411лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
979лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1161лв
17-20 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
387лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
326лв
20-21 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1632лв
1551лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-5%
1936лв
1839лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
-5%
1451лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1694лв
3-9 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1694лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1451лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
967лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1129лв
7-11 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1834лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1551лв
2-9 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1935лв
17-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2258лв
17-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2879лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2418лв
18-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1976лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2303лв
22-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1935лв
22-26 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1693лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1693лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1976лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4522лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3835лв
29.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1209лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1411лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1976лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1693лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4256лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
5082лв
3-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
5276лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
4475лв
4-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
967лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1129лв
14-18 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1209лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1411лв
18-23 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
6199лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5193лв
28.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2083лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2497лв
29.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2141лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1773лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1210лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
967лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4475лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5276лв
20-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1411лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5069лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4315лв
27.07-02.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
967лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1129лв
1-5 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1694лв
2-8 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1209лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1451лв
2-8 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1411лв
2-7 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2902лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3454лв
3-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2285лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2710лв
4-11 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1129лв
6-10 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
967лв
6-10 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
967лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1129лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1976лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1693лв
9-16 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1209лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1306лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1976лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1548лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1411лв
11-16 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1693лв
11-18 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1306лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1209лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1548лв
12-16 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1411лв
12-17 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
6605лв
19-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5796лв
19-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1976лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1693лв
22-29 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1129лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
967лв
26-30 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1108лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1310лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
5915лв
5-12 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
4909лв
5-12 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
5915лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
4909лв
7-14 Сеп
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2879лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
6287лв
17.07-12.08
на човек

26 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1693лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2418лв
17-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
7339лв
17.07-12.08
на човек

26 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1976лв
17-24 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
847лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2303лв
18-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
1935лв
18-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
725лв
18-21 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1209лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1411лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
772лв
20-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1976лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1693лв
20-27 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
916лв
20-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4522лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
3835лв
21-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3192лв
3032лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
2344лв
22-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1694лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3196лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3812лв
3621лв
22-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
1451лв
22-28 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3768лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2757лв
22-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
725лв
24-27 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
847лв
24-27 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2303лв
24-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1935лв
24-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
9273лв
24.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
10657лв
24.07-01.08
2 възрастни, 3 деца

8 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
6605лв
25-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
5796лв
25-30 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1209лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1411лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
2898лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3302лв
26-31 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1451лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
9044лв
8592лв
27.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
-5%
1694лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5284лв
27-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4315лв
27.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7671лв
7287лв
27.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
5043лв
27.07-02.08
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4637лв
27-31 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1739лв
28-31 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1981лв
28-31 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1451лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1694лв
28.07-03.08
на човек

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1306лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1548лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4447лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1209лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
5913лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1411лв
3-8 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5034лв
3-10 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3724лв
3-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1209лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1411лв
4-9 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4570лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5420лв
4-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
847лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
1209лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1411лв
5-10 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
9161лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
725лв
5-8 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
7724лв
5-15 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
3768лв
6-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3196лв
6-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
7537лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
6392лв
8-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1694лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1451лв
10-16 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3917лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
847лв
11-14 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1129лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
4645лв
11-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
967лв
11-15 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
725лв
11-14 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5284лв
14-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4637лв
14-18 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4637лв
14-18 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3097лв
14-18 Авг
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2612лв
14-18 Авг
1 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
5284лв
14-18 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
5962лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5034лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1935лв
15-23 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2258лв
15-23 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1411лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2323лв
16-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1959лв
16-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2258лв
19-27 Авг
на човек

8 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1935лв
19-27 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
4634лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5497лв
25-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2241лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1877лв
29.08-04.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3502лв
3326лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-5%
4224лв
4013лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
1330лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2408лв
31.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1995лв
31.08-04.09
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1128лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1496лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
524лв
1-3 Сеп
на човек

2 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1799лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
6063лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
7034лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
443лв
1-3 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
5223лв
4962лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-5%
6283лв
5969лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
886лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1048лв
4-8 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3413лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3506лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3385лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4135лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4030лв
5-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4225лв
5-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1108лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2612лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1310лв
9-14 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3114лв
9-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1632лв
15-21 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1996лв
15-21 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1189лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
987лв
16-21 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1008лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
806лв
20-25 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1065лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1348лв
23-30 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1963лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2570лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
2667лв
8-15 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3547лв
8-15 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1209лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1959лв
17-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2323лв
17-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1411лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3015лв
18-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1129лв
18-22 Юли
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1758лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2068лв
18-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3862лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4581лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
653лв
18-20 Юли
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
967лв
18-22 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
774лв
18-20 Юли
на човек

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2557лв
18-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2418лв
19-29 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
2823лв
19-29 Юли
на човек

10 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
5082лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3862лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5069лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4256лв
20-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2323лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4315лв
20-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2418лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4315лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4581лв
20-25 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
5420лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4570лв
20-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1959лв
20-26 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5110лв
20-26 Юли
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4645лв
20-26 Юли
3 възрастни, 3 деца

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2879лв
20-25 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3917лв
20-26 Юли
3 възрастни, 3 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6109лв
20-25 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
6793лв
20-25 Юли
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
4447лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
1209лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3724лв
21-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3812лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1411лв
21-26 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
5034лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4057лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
5913лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
4623лв
21-28 Юли
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3192лв
21-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
3871лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
5497лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4634лв
22-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3265лв
22-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2748лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
3596лв
23-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4224лв
23-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2317лв
23-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3869лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4606лв
24.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

30 резервации наскоро
4447лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1935лв
24.07-01.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3724лв
24-31 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2258лв
24.07-01.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
847лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1935лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1411лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2540лв
25.07-03.08
на човек

9 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2258лв
25.07-02.08
на човек

8 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
4634лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1451лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5497лв
25-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1727лв
25-28 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2176лв
25.07-03.08
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1209лв
25-30 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
725лв
25-28 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4570лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
5420лв
26.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
10568лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4057лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2930лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3446лв
27.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4623лв
27.07-03.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
4475лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
5276лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
9273лв
27.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2344лв
28.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1693лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
6605лв
28.07-02.08
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2068лв
28-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2757лв
28.07-01.08
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
1758лв
28-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1976лв
28.07-04.08
на човек

7 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
5796лв
28.07-02.08
4 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4581лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
3862лв
29.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1959лв
29.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2902лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2258лв
2145лв
29.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
3454лв
29.07-04.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2879лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2323лв
29.07-01.08
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2898лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3302лв
29.07-03.08
на човек

5 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1935лв
1838лв
29.07-02.08
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
2418лв
29.07-03.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
3387лв
3218лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
-5%
2902лв
2757лв
30.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
1129лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5407лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
967лв
31.07-04.08
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
6413лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
2540лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
2176лв
1-10 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
4634лв
4403лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
5420лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
5497лв
5222лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
4570лв
1-8 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3862лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4836лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
5757лв
2-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4581лв
2-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
9273лв
8810лв
3-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
10568лв
10039лв
3-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
1693лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
4258лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3596лв
3-8 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1976лв
3-10 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3862лв
4-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3871лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
4581лв
4-9 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3265лв
4-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3477лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
6955лв
5-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3963лв
5-11 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1548лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1935лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1306лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2258лв
5-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
967лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
3812лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
7926лв
5-11 Авг
4 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1976лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
1129лв
5-9 Авг
на човек

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2418лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3192лв
5-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1693лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2823лв
5-10 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3871лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
3265лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1209лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2660лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3596лв
7-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3407лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3176лв
7-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1411лв
7-12 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
4202лв
7-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2876лв
7-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1411лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1976лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
6783лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
2128лв
8-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1693лв
8-15 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2660лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1209лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
5753лв
8-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3176лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2541лв
8-12 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
1727лв
10-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
725лв
10-13 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1451лв
10-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
847лв
10-13 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
9334лв
11.08-14.09
на човек

34 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3768лв
11-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
7959лв
11.08-14.09
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3196лв
11-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1694лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1451лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2128лв
13-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2541лв
13-17 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2823лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2823лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
847лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
725лв
14-17 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2418лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2418лв
14-24 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2876лв
15-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2660лв
15-26 Авг
на човек

11 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3105лв
15-26 Авг
на човек

11 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
3379лв
15-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1411лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
3097лв
16-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1209лв
16-21 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
5796лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2612лв
16-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3385лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
6605лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
3952лв
16-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1598лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3724лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4447лв
17-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
565лв
17-19 Авг
на човек

2 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
2757лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2344лв
17-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
484лв
17-19 Авг
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1874лв
17-20 Авг
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3862лв
18-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4581лв
18-23 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4836лв
18-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3265лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3871лв
18-23 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
5645лв
18-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3196лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3835лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4102лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2418лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4522лв
19-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4825лв
19-26 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3454лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
2879лв
19-24 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3768лв
19-24 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1451лв
1378лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-5%
2902лв
19-25 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1694лв
1609лв
19-25 Авг
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
725лв
20-23 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2879лв
2735лв
20-25 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
-5%
1693лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
4581лв
4351лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
-5%
3385лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4030лв
20-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
1976лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2418лв
2297лв
20-25 Авг
1 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-5%
847лв
20-23 Авг
на човек

3 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3862лв
3669лв
20-25 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
576лв
21-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
All inclusive

20 резервации наскоро
484лв
21-22 Авг
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3192лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3812лв
21-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
242лв
22-23 Авг
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
282лв
22-23 Авг
на човек

1 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
4634лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
4373лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
5497лв
24-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
1959лв
1861лв
24-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
2323лв
2207лв
24-27 Авг
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
3729лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2660лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
4581лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
3812лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
1976лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
3192лв
25-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1693лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3862лв
25-30 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
3176лв
25-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2879лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
4231лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2418лв
26-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4959лв
26.08-04.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
All inclusive

18 резервации наскоро
6793лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
6109лв
26-31 Авг
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
3347лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
1431лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2131лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1673лв
27.08-02.09
на човек

6 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
2499лв
27-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

25 резервации наскоро
2861лв
27.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
5752лв
30.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
484лв
30.08-01.09
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
6902лв
30.08-07.09
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
565лв
30.08-01.09
на човек

2 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
2121лв
2015лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-5%
4243лв
31.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
4432лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2700лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
5361лв
31.08-09.09
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3005лв
2855лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
2256лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2601лв
2471лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-5%
3945лв
3747лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-5%
4771лв
4532лв
31.08-08.09
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
-5%
2661лв
31.08-05.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
2546лв
2419лв
31.08-07.09
на човек

7 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
-5%
3185лв
31.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
5092лв
31.08-07.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1048лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
3545лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3474лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
886лв
1-5 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2216лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
36913лв
01.09-05.10
2 възрастни, 2 деца

34 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2925лв
1-7 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2620лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
31412лв
01.09-05.10
2 възрастни, 2 деца

34 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2902лв
1-6 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1773лв
1684лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-5%
5757лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2096лв
1991лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
-5%
4836лв
2-12 Сеп
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1834лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

15 резервации наскоро
1572лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1330лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1551лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2805лв
2665лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-5%
3380лв
3211лв
3-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

19 резервации наскоро
-5%
3114лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

24 резервации наскоро
3545лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
2336лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
All inclusive

22 резервации наскоро
2612лв
4-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1959лв
4-7 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
2925лв
4-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
5558лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1108лв
1053лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-5%
1551лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1310лв
1245лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
-5%
1834лв
5-12 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
4643лв
5-13 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2438лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
2954лв
6-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1108лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1551лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1572лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

17 резервации наскоро
1330лв
7-13 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
1834лв
7-14 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1310лв
7-12 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

29 резервации наскоро
3482лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1772лв
1684лв
8-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
-5%
1463лв
1389лв
8-11 Сеп
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-5%
1551лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2216лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2620лв
8-13 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
All inclusive

23 резервации наскоро
1108лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1834лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

14 резервации наскоро
1310лв
8-13 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

12 резервации наскоро
4169лв
8-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
886лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1048лв
9-13 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
3862лв
14-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
4711лв
14-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
2417лв
15-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2903лв
15-21 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1550лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1914лв
16-22 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
1330лв
17-23 Сеп
на човек

6 нощувки
All inclusive

21 резервации наскоро
1088лв
17-23 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1473лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
1169лв
18-23 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
645лв
20-24 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
806лв
20-24 Сеп
на човек

4 нощувки
All inclusive

16 резервации наскоро
1364лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
All inclusive

28 резервации наскоро
1081лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2743лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
All inclusive

13 резервации наскоро
2588лв
24-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
All inclusive

27 резервации наскоро
2099лв
24.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2013лв
24-28 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3121лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
2402лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
6249лв
27.09-07.10
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7282лв
27.09-07.10
2 възрастни, 3 деца

10 нощувки
All inclusive

26 резервации наскоро
3547лв
9-16 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
All inclusive

1 резервации наскоро
2667лв
9-16 Окт
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Закуска и вечеря база хранене.
All inclusive са налични срещу доплащане (намаленията за ранно записване не се начисляват върху доплащането за храна).
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

Тагове

Alea Hotel & Suites, Alea Hotel & Suites гърция, Alea Hotel & Suites тасос, Alea Hotel & Suites скала принос, Alea Hotel & Suites цени, Alea Hotel & Suites мнения, Alea Hotel & Suites цени 2024, Alea Hotel & Suites лято 2024, Alea Hotel & Suites ранни записвания, Alea Hotel, Alea Hotel thassos, Alea Hotel tasos, Alea Hotel skala prinos, Alea Hotel greece, Alea Hotel гърция, Alea Hotel тасос, Alea Hotel скала принос, Alea Hotel 2024, Alea Hotel цени, Alea Hotel мнения, Alea Hotel цени 2024, Alea Hotel лято 2024, Alea Hotel ранни записвания, Alea Hotel last minute, Alea, Alea thassos, Alea tasos, Alea skala prinos, Alea greece, Alea гърция, Alea тасос, Alea скала принос, Alea 2024, Alea цени, Alea мнения, Alea цени 2024, Alea лято 2024, Alea ранни записвания, Alea last minute, алеа, алеа гърция, алеа тасос, алеа скала принос, алеа цени, алеа мнения, алеа цени 2024, алеа лято 2024, алеа ранни записвания, хотел алеа, хотел алеа гърция, хотел алеа тасос, хотел алеа скала принос, хотел алеа цени, хотел алеа мнения, хотел алеа цени 2024, хотел алеа лято 2024, хотел алеа ранни записвания, алея, алея гърция, алея тасос, алея скала принос, алея цени, алея мнения, алея цени 2024, алея лято 2024, алея ранни записвания, хотел алея, хотел алея гърция, хотел алея тасос, хотел алея скала принос, хотел алея цени, хотел алея мнения, хотел алея цени 2024, хотел алея лято 2024, хотел алея ранни записвания